پیام ها

آخرین املاک ثبت شده

Unkeyed villa in Bilicdozo area

 • 1,160,000₺
 • تخت: 6
 • Bathroom: 5
 • 387 متر مربع
 • Villa

Luxury villa in Zakariakoy area

 • 2,200,000₺
 • تخت: 4
 • Bathroom: 3
 • 380 Square meters
 • Villa

Maslak 1453 stylish 3 bedroom units

 • 14,200,000₺
 • تخت: 3
 • Bathroom: 1
 • 150 Square meters
 • residential complex

Unique villa in Kartal area

 • 4,840,000₺
 • تخت: 8
 • Bathroom: 8
 • 700 Square meters
 • Villa

Five-story villa in Besiktas

 • 1,875,000₺
 • تخت: 6
 • Bathroom: 4
 • 450 Square meters
 • Villa

Compare listings

Compare